top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar
İşbu Mesafeli Satış Sözleşme (“SÖZLEŞME”) madde 5’te bilgileri yer alan ("ALICI") ile Madde 4'te bilgileri yer alan ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

2- Konu
Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve Alıcı’ya ulaştırılması için kargo şirketine teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3- Sözleşme’nin Kurulması
3.1-
ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER.
3.2- SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.   

 

4- Satıcı Bilgileri
Unvanı: LA FABRIKA - SANEM AYTEKİN PAGLİAFORA
Adresi: Arnavutköy Mah. Sucubahçesi Sk. 9 / 1  Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 532 573 01 01

E-posta: info@lafabrika.info
 

5- Alıcı Bilgileri
Müşteri olarak www.lafabrika.info alışveriş sitesine üye olan kişi. 
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Ad Soyad:  
Tel:
E-Posta: 

 

6- Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri
6.1- Malın / Ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Sözleşme Tarihi: [*]

Ürünün Teslim Tarihi: [*]

Sipariş Numarası: [*]

Mal/Ürün Türü: [*]

Marka/Model: [*]

Miktarı: [*]


Genel Toplam(Vergiler Dâhil): [*]
İade halinde Taşıyıcı Bilgileri: Kargo
Cayma bildiriminin yapılacağı;
Unvanı: LA FABRIKA -SANEM AYTEKİN PAGLİAFORA
Adresi: Arnavutköy Mah. Sucubahçesi Sk. 9 / 1  Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 532 573 01 01
E-posta: info@lafabrika.info


Ürün Teslimat Süreleri
Ürünlerin teslimatı, sipariş oluşturma aşamasında SATICI tarafından belirtilen ortalama ürün meydana getirme süresine ek olarak kargo şirketinin teslimat süresine ve adresine bağlı olarak tahmini bir (1) veya iki (2) iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Alıcı tarafından verilen internet sitesinde olmayan özel siparişler için ise sipariş verilen ürünün niteliğine bağlı olarak taraflar teslim süresine beraber karar vereceklerdir.

 

6.2- Ürün Teslimatı

SATICI’nın işbu Sözleşmedeki yükümlülüğü ürünün meydana getirilmesi olup; Alıcı kendi talebine bağlı olarak ürünü dilerse SATICI’nın adresinde teslim alabilir. Alıcı’nın teslim türünü kargo şirketi olarak seçmesi halinde; SATICI’nın bu sözleşmedeki yükümlülüğü ürünü kargo şirketine teslim etmesiyle birlikte sona erer. Alıcı, ürünün kargo şirketine teslim edilmesiyle birlikte SATICI’nın yükümlülüklerini ifa ettiğini kabul eder.

7- Genel Hükümler
7.1- Alıcı, Madde 6’da belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
7.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
7.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 
7.4- Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak kargo şirketine veya kendi adresinde Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı ürünü meydana getirme veya yukarıda belirtilen şekilde teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
7.6- Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.
7.7- Satıcı, kendi adresinde malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
7.8- Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.
7.9- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Alıcı’nın belirteceği kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kendi adresinde doğrudan Alıcı’ya veya kargo firmaları aracılığı ile teslim etmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir.

8- Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;
8.1- Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte Satıcı’ya teslim etmeleri/ulaştırmaları gerekmektedir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici  tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
8.2- Tüketicinin cayma hakkı;
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
b) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,
c) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan mallara ve
e) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
8.3- Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
8.4- Tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
8.5- Tüketici, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.
8.6- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. 
8.7- "Kargoya Verildi” statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir.

 

9- Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme
9.1-
Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda
mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.
9.2- Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;
a.     4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b.     4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) ile 6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c.     6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Heyetleri,
d.     4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) ile 6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.
Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

bottom of page